egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy to zawód, który przebił się na rynek pracy kilkanaście lat temu, chociaż największe zainteresowanie tego rodzaju pracą jest już za nami. Otwarcie rynku na ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe spowodował wysyp kandydatów do zawodu, duże zarobki w krótkim czasie, a potem stagnację.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym trzeba mieć co najmniej średnie wykształcenie, pełnię praw obywatelskich i oczywiście trzeba zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego. Zanim przystąpi się do egzaminu należy zaliczyć pozytywnie szkolenia a na końcu otrzymać licencję uprawniającą do wykonywania zawodu.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat? 

Dla kandydatów na agenta ubezpieczeniowego najważniejszą informacją będzie brak konieczności ukończenia profilowanej ekonomicznie szkoły czy posiadanie wykształcenia prawniczego. Wystarczy ukończyć szkołę średnią i zdać maturę a dalszy proces przygotowania do zawodu odbywa się metodą kolejnych szkoleń. Na końcu o wszystkim decyduje zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego.

Etap przygotowań do zawodu reguluje ustawa z 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Można tam znaleźć wszystkie kryteria obligujące kandydata, jest to m. in :

 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • brak prawomocnych wyroków na koncie kandydata skazujących go za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu oraz życiu, wymiarowi sprawiedliwości i ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, obrotowi finansami i papierami wartościowymi a także za przestępstwa skarbowe
 • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych
 • posiadanie minimum wykształcenia średniego
 • zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, egzamin organizuje firma ubezpieczeniowa, do której aplikuje kandydat

Obowiązkowe szkolenie 

Zanim kandydat będzie mógł zdawać egzamin na agenta ubezpieczeniowego musi przejść szkolenie, trwające ok. 152 godziny. Podczas szkolenia kandydat poznaje wszelki tajniki swojej pracy, poznaje każdą z ofert skierowanych do potencjalnych klientów, uczy się zasad interakcji z klientem. Otrzymuje zestaw informacji z obszaru prawa, tak aby nigdy nie zaszkodzić swojemu klientowi. Szkolenia kandydatów na agentów ubezpieczeniowych przeprowadzają zainteresowane firmy ubezpieczeniowe przygotowując pracowników na własne potrzeby. Jednak raz poznany zbiór wszystkich działań jednego ubezpieczyciela będzie adekwatny dla każdego innego.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego 

Zakres egzaminu na agenta ubezpieczeniowego reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 2014 r. Sam egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań tworzących kilka bloków tematycznych:

 • ryzyko
 • aktualny system ubezpieczeń gospodarczych
 • suma i wartość ubezpieczenia
 • regulacje prawne określające działalność ubezpieczeniową pośrednictwa w ubezpieczeniach
 • zagadnienia dot. prawa cywilnego oraz gospodarczego
 • etyka zawodowa obowiązująca agenta ubezpieczeniowego

Po zdaniu egzaminu kandydat składa wniosek do KNF o wydanie mu licencji uprawniającej do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
grzejniki kanałowe
W jaki sposób stosować grzejniki kanałowe?

Grzejniki kanałowe to doskonałe rozwiązanie na cyrkulację powietrza oraz ogrzewanie w takich pomieszczeniach, w których

Zamknij