Czy ceny mieszkań spadną – przewidywania ekspertów

Czy ceny mieszkań spadną – przewidywania ekspertów

Ceny mieszkań na rynku nieruchomości zależą od wielu zmiennych czynników. Oprócz oczywistych, czyli lokalizacji i jakości wykorzystanych materiałów wpływ ma także sytuacja gospodarcza, inflacja oraz zapotrzebowanie na mieszkania. Czy ceny mieszkań spadną w najbliższym czasie? Według ekspertów jest na to chwilowa szansa.

Co wpływa na ceny mieszkań?

Na ceny mieszkań wpływa wiele zmiennych czynników. Kluczowymi czynnikami są popyt i podaż. Jeśli popyt jest większy niż dostępność, ceny mieszkań gwałtownie rosną.

Co jeszcze wpływa na ceny mieszkań?

  • Sytuacja gospodarcza — kondycja gospodarki ma kluczowe znaczenie dla cen mieszkań. Wzrost inflacji oraz niestabilność geopolityczna w regionie przyczynia się dp wzrostu ceny, natomiast wzrost PKB oraz spadek bezrobocia wpływają pozytywni na ceny nieruchomości.
  • Stopy procentowe kredytów — wysokość stóp procentowych ma znaczący wpływ na ceny mieszkań. Stopy procentowe są ustalane przez Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Radę Polityki Pieniężnej (RPP), ich wzrost wpływa na wzrost cen kredytów, a co za tym na ceny nieruchomości. Podwyżki stóp procentowych wpływają na ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych oraz na obniżenie cen mieszkań.
  • Lokalizacja — ceny mieszkań bardzo często zależą od ich lokalizacji. Ceny zakupu bądź wynajmu mieszkań w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, bliżej centrum oraz w atrakcyjnej lokalizacji są na ogół wyższe w porównaniu do tych z utrudnionym dojazdem i nieatrakcyjnym otoczeniem.
  • Demografia i trendy społeczne — wzrost liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa mają wpływ na ceny mieszkań — na przykład, wzrost liczby rodzin z dziećmi może wpływać na wzrost popytu na większe mieszkania.

Czy ceny mieszkań spadną?

Przewidywanie cen mieszkań jest trudne i wymaga uwzględnieniu wielu owarunkowań. Specjaliści od rynku nieruchomości są umiarkowanymi optymistami, co do tego, czy ceny mieszkać spadną w najbliższym czasie.

W niedalekiej przyszłości może nastąpić chwilowa stabilizacja cen mieszkań, nawet z kilkuprocentowym spadkiem, ale w drugiej połowie roku raczej zaczną one systematycznie rosnąć. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w pierwszej połowie 2023 r. będą niższe niż w pierwszej połowie 2022 r.

Jednak w drugiej połowie roku — według specjalistów — można się spodziewać dalszego, ale stabilnego wzrostu cen mieszkań. Ceny nieruchomości nie powinny jednak szaleć, a być względnie stabilne.

Kiedy zaczną spadać ceny mieszkań?

Rynek oczekuje, że w końcu zobaczymy wyraźny spadek cen, dlatego wiele osób wstrzymuje się z zakupem wymarzonego mieszkania.

Według ekspertów średnie ceny transakcyjne mieszkań w będą niższe niż w pierwszej połowie 2022 r. Taki trend ma się utrzymać do jesieni. Czy będzie on stały? Jeśli stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie, jest to możliwe. Wszystko zależy jednak od decyzji NBP i RDP oraz od sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w związku z wojną w Ukrainie oraz na jakim poziomie będzie kształtować się inflacja.

Dodaj komentarz