Dokumenty niezbędne, aby otrzymać kredyt na zakup mieszkania lub domu

Dokumenty niezbędne, aby otrzymać kredyt na zakup mieszkania lub domu

Większość osób, które kupują wymarzone mieszkanie lub dom czynią to za pieniądze pożyczone od banku. Ilość dokumentów, które trzeba zgromadzić jest tak duża, że nabywcom spędza sen z powiek. Podpowiemy, jakich dokumentów oczekują banki od osób, które chcą kupić mieszkanie albo dom.

Dokumenty, które są niezbędne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny

Poszczególne banki na ogół wymagają od swoich klientów trochę innych dokumentów. Są jednak i takie, które potrzebne są w każdym banku. Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu hipotecznego niezbędne we wszystkich bankach to oczywiście te, które potwierdzają tożsamość wnioskodawców. Osoby, które udają się do banku w celu złożenia wniosku o kredyt hipoteczny muszą posiadać przy sobie dwa dokumenty ze zdjęciem. Powinien to być przede wszystkim dowód osobisty. Dodatkowym dokumentem ze zdjęciem może być paszport. Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny muszą dostarczyć zaświadczenie o źródle i wysokości swoich miesięcznych dochodów. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę do wniosku o kredyt hipoteczny muszą dołączyć:

-zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez pracodawcę;

-wyciąg z konta bankowego. W zależności od banku może to być wyciąg za ostatnie trzy, sześć lub nawet dwanaście miesięcy;

-deklaracja PIT-37 za ostatni rok.

Dodatkowo bank może zażądać umowy o pracę.

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny, które prowadzą działalność gospodarczą muszą dołączyć znacznie więcej dokumentów. Oto kilka tych najbardziej ważnych:

-zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;

-oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty zachowują ważność przez ściśle określony czas. Nie należy więc gromadzić ich ze zbyt dużym wyprzedzeniem.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Do banku należy dostarczyć także dokumenty związane z nieruchomością. Zestaw dokumentów na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego obejmuje między innymi:

-umowę przedwstępną z deweloperem;

-wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków;

-odpis z księgi wieczystej gruntu, na które stoi nieruchomość.

To, co potrzeba do wniosku o kredyt hipoteczny każdy bank ustala samodzielnie. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie banku lub podczas wizyty w oddziale.

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu hipotecznego jest bardzo długa. Warto wszystkie wymagane dokumenty zgromadzić przed składaniem wniosku, aby nie przedłużać długotrwałego czasu ubiegania się o finansowanie.

Dodaj komentarz