Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy to zawód, który przebił się na rynek pracy kilkanaście lat temu, chociaż największe zainteresowanie tego rodzaju pracą jest już za nami. Otwarcie rynku na ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe spowodował wysyp kandydatów do zawodu, duże zarobki w krótkim czasie, a potem stagnację.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym trzeba mieć co najmniej średnie wykształcenie, pełnię praw obywatelskich i oczywiście trzeba zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego. Zanim przystąpi się do egzaminu, należy zaliczyć pozytywnie szkolenia, a na końcu otrzymać licencję uprawniającą do wykonywania zawodu.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat? 

Dla kandydatów na agenta ubezpieczeniowego najważniejszą informacją będzie brak konieczności ukończenia profilowanej ekonomicznie szkoły, czy posiadanie wykształcenia prawniczego. Wystarczy ukończyć szkołę średnią i zdać maturę, a dalszy proces przygotowania do zawodu odbywa się metodą kolejnych szkoleń. Na końcu o wszystkim decyduje zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego.

Etap przygotowań do zawodu reguluje ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Można tam znaleźć wszystkie kryteria obligujące kandydata, jest to m.in.:

 •  pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych;
 • brak prawomocnych wyroków na koncie kandydata skazujących go za umyślne przestępstwa przeciwko zdrowiu oraz życiu, wymiarowi sprawiedliwości i ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, obrotowi finansami i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe;
 • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych;
 • posiadanie minimum wykształcenia średniego;
 • zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, egzamin organizuje firma ubezpieczeniowa, do której aplikuje kandydat

Obowiązkowe szkolenie 

Zanim kandydat będzie mógł zdawać egzamin na agenta ubezpieczeniowego, musi przejść szkolenie, trwające ok. 152 godziny. Podczas szkolenia kandydat poznaje wszelkie tajniki swojej pracy. Poznaje każdą z ofert skierowanych do potencjalnych klientów, uczy się zasad interakcji z klientem. Otrzymuje zestaw informacji z obszaru prawa, tak aby nigdy nie zaszkodzić swojemu klientowi. Szkolenia kandydatów na agentów ubezpieczeniowych przeprowadzają zainteresowane firmy ubezpieczeniowe, przygotowując pracowników na własne potrzeby. Jednak raz poznany zbiór wszystkich działań jednego ubezpieczyciela będzie adekwatny dla każdego innego.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego 

Zakres egzaminu na agenta ubezpieczeniowego reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 2014 r. Sam egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań tworzących kilka bloków tematycznych:

 • ryzyko;
 • aktualny system ubezpieczeń gospodarczych;
 • suma i wartość ubezpieczenia;
 • regulacje prawne określające działalność ubezpieczeniową pośrednictwa w ubezpieczeniach;
 • zagadnienia dot. prawa cywilnego oraz gospodarczego;
 • etyka zawodowa obowiązująca agenta ubezpieczeniowego.

Po zdaniu egzaminu kandydat składa wniosek do KNF o wydanie mu licencji uprawniającej do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego.

Jaka jest rola agenta ubezpieczeń komunikacyjnych?

Agenci ubezpieczeń komunikacyjnych to osoby, które sprzedają i przetwarzają polisy samochodowe. Pracują dla firmy ubezpieczeniowej i pomagają klientom znaleźć odpowiedni rodzaj ubezpieczenia – najczęściej obowiązkowego OC, albo dobrowolnego AC. Agenci ubezpieczeń komunikacyjnych muszą posiadać wiedzę na temat różnych rodzajów polis, potrafić odpowiedzieć na pytania i wiedzieć, jak rozpatrzyć dane roszczenie.

Praca agenta ubezpieczeniowego nie należy do najprostszych. Kandydaci muszą posiadać wiedzę i być w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie może zadać im klient. Może to być trudne — zwłaszcza gdy ma się do czynienia z szeroką gamą problemów, od ubezpieczenia od odpowiedzialności po opiekę długoterminową. W tym miejscu wkracza wiedza ubezpieczeniowa. Wiedza ubezpieczeniowa jest niezbędna w całym procesie, od generowania ofert składek po dostarczanie szczegółów polisy i informacji o ubezpieczeniu.

Jakie są najlepsze szkoły, aby zostać agentem ubezpieczeniowym?

Najlepsze szkoły, aby zostać agentem ubezpieczeniowym samochodowym i nie tylko, to te, które oferują najbardziej wszechstronne szkolenia w tej dziedzinie.

Istnieje wiele różnych rodzajów szkół i uczelni, które oferują różne rodzaje stopni naukowych. Niektóre szkoły oferują stopnie naukowe i koncentrują się na biznesie, podczas gdy inne mogą koncentrować się na marketingu lub sprzedaży. Te różnice mogą pomóc Ci znaleźć odpowiednią dla siebie szkołę.

Część osób decyduje się na ukończenie internetowej szkoły lub samych kursów. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Co więcej, pozwala to na pracowanie w pełnym wymiarze godzin.

Aby zostać dobrym agentem ubezpieczeniowym, trzeba włożyć sporo trudu w naukę. Trudno jednoznacznie wskazać jedną i właściwą ścieżkę odpowiednią dla wszystkich.  Przed podjęciem decyzji, która szkoła lub kursy będą dla Ciebie najlepsze, ważne jest, aby zastanowić się, jaki rodzaj dyplomu chcesz uzyskać i w jaki sposób chcesz kierować swoją dalszą karierę zawodową.

Podsumowując: odpowiednia szkoła może być kluczową częścią Twojej podróży do zostania agentem ubezpieczeniowym. Zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności może Ci zająć od 3 miesięcy do 2 lat, w zależności od rodzaju wybranej drogi rozwoju zawodowego.

Dodaj komentarz