Czym jest podpis elektroniczny?

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to jedna z form podpisu wykorzystywana między innymi w platformie e-PUAP za pośrednictwem, której można komunikować się z urzędami, w celu załatwiania wybranych spraw. Podpis elektroniczny stanowi prawnie odpowiednik własnoręcznego podpisu. Niestety certyfikowany podpis elektroniczny jest dość kosztowny.

Przy jego zakupie otrzymuje się czytnik i kartę z personalnymi danymi. Serwer dedykowany inaczej zwany serwerem wydzielonym to pojedynczy komputer pełniący rolę serwera dla określonego usługobiorcy, pod którego ten serwer zostaje odpowiednio skonfigurowany. Głównie mamy tu do czynienia z firmami oferującymi usługi internetowe, pocztowe, serwery www, hosting. Serwery dedykowane to kompletnie oddzielna maszyna wyłącznie do dyspozycji klienta. Serwery VPS (skrót z angielskiego Virtual Private Servers), czyli Wirtualne Serwery Prywatne to zwirtualizowane serwery dedykowane.

Serwer VPS umożliwia wykonywanie wszystkich operacji tak jak na serwerze dedykowanym. Po otrzymaniu przez klienta dostępu administratora tak zwany root, zyskuje on możliwość instalowania aplikacji oraz konfigurowania ich według zapotrzebowania. Serwer taki posiada własny system plików, procesów, aplikacji, użytkowników – user, a także alokacji zasobów, w ten sposób zapewniając pełną kontrolę nad poszczególnymi aplikacjami oraz zasobami jakimi serwer dysponuje.

Dodaj komentarz