Podatek od zysku przy sprzedaży mieszkania

Podatek od zysku przy sprzedaży mieszkania

Nieznajomość prawa boli wszystkich

Sprzedający powinni przy sprzedaży nieruchomości zwrócić uwagę na podatek od zysków. Często sprzedawcy lekceważą ten obowiązek podatkowy, zwykle z niewiedzy o jego istnieniu nie składają deklaracji i nie opłacają tego podatku. Jednak jeżeli administracja podatkowa rozliczy te podatki, to podatnik będzie wówczas ryzykował wszczęcie przeciwko niemu postępowania o wykroczenie z powodu uchylania się od płacenia podatków.

Reklama: Mieszkania Bydgoszcz

Definicja zysków

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, że zyski kapitałowe to różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia, która powstaje przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości.

Stawka podatku zaczyna się od 19%.

Posłużymy się prostym przykładem, aby zilustrować: sprzedawca kupił swoje mieszkanie za 300.000,00 zł, a następnie sprzedał je za 400 000,00 zł. W związku z tym ich zyski kapitałowe wynoszą 100.000,00 zł. Przy zastosowaniu 19% stawki podatku od zysków kapitałowych zysk kapitałowy wynosi 19.000 zł. W przypadku, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena zakupu, zamiast tego obliczana jest strata kapitałowa.

Prawo określa również, które różnice w prawach własności nie są uważane za zyski kapitałowe (na przykład, gdy zostały uzyskane w drodze dziedziczenia, w przypadku przeniesienia między małżonkami lub bezpośrednimi krewnymi itd.). Sprzedający powinni szczególnie zwrócić uwagę, że różnicy powstałej w wyniku przeniesienia własności nieruchomości nie uznaje się za zysk kapitałowy, jeśli mieli do tego prawo w swojej mocy nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.

Ustalanie zysków kapitałowych

Prawo reguluje, co jest uważane za cenę sprzedaży (cena umowna, tj. cena rynkowa, która jest ustalana przez administrację podatkową, jeśli szacuje, że cena umowna jest niższa od ceny rynkowej) i co jest uważane za cenę zakupu (co jest cenę, za jaką podatnik nabył nieruchomość, cenę za jaką ją wybudował lub cenę darowizny, za jaką obdarowany lub obdarowujący uzyskał te prawa, jeżeli prawa te zostały ustalone poprzez dożywotnią umowę opiekuńczą, rynek cena przyjmowana jako podstawa dla podatku od przeniesienia praw bezwzględnych w momencie jej uzyskania przez podatnika)

Podział zysków i strat kapitałowych

Należy wspomnieć, że ustawa definiuje również sytuację, w której zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży jednego prawa ze stratą kapitałową uzyskaną ze sprzedaży innego prawa mogą zostać rozbite, pod warunkiem, że strata kapitałowa powstała przed zyskiem kapitałowym.

Zwolnienie z podatku i ulga podatkowa

Zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych inna sytuacja prawna – środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są inwestowane w rozwiązanie własnej sytuacji mieszkaniowej w ciągu 90 dni od daty sprzedaży lub rozwiązanie sytuacji mieszkaniowej członka rodziny. Nawet inwestując w inne mieszkanie w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży nieruchomości, możesz ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Jeśli zainwestujesz tylko część środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowy zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Ze wszystkich podatków związanych ze sprzedażą i kupnem nieruchomości , podatek od zysków kapitałowych wydaje się najbardziej skomplikowany. Należy zwracać baczną uwagę na wszelkie zawiłości prawne, które ją regulują i korzystać ze wszystkich określonych prawem korzyści dotyczących zwolnienia podatkowego lub ulgi podatkowej.

Dodaj komentarz