Uwaga na odwróconą hipotekę i dożywotnią rentę

Wynajem mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Z roku na rok coraz częściej możemy spotkać się z reklamami obiecującymi nam znaczne dodatkowe dochody w zamian za mieszkanie. Co gorsza dużo starszych ludzi daje się na to nabrać. Skutki mogą być jednak opłakane. Przestrzegamy wszystkich naszych czytelników przed podejmowaniem decyzji tego typu.

Renta dożywotnia. Jest to rozwiązanie niezwykle ryzykowne, a w wielu przypadkach nieopłacalne. W Polsce bazuje ona na przepisach Kodeksu Cywilnego. Opcja ta polega na tym, iż właściciel mieszkania bądź domu przekazuje notarialnie prawo własności do swojej nieruchomości firmie – funduszowi hipotecznemu, w zamian za to ten wypłaca mu dożywotnie świadczenia pieniężne.

Teoretycznie wydaje się, że jest to bardzo opłacalna sprawa. Jednakże, musimy sobie zdawać sprawę z faktu, iż firmy oferujące nam tego typu rozwiązanie nie są absolutnie nadzorowane ani przez Komisję Nadzoru Finansowego, ani żaden inny organ państwowy. Co to oznacza dla nas? Jako, że działają one w oparciu tylko i wyłącznie o Kodeks Cywilny, w razie ustania wypłacana przez firmę świadczeń pieniężnych, dochodząc swoich praw możemy tylko poprzez drogą sądową. Miejmy to na uwadze gdyż możemy przysporzyć sobie sporo problemów. W celu uniknięcia kłopotów dobrze jest się zabezpieczyć np. zapewniając sobie prawo do zamieszkiwania w przekazywanym mieszkaniu/domu/lokalu do końca życia. Możemy dokonać takiego zapisu w księdze wieczystej. Wtedy prawo daje nam możliwość dożywotniego użytkowania nieruchomości, bez możliwości eksmisji z niej nawet w przypadku upadłości firmy.

Wysokość przyznawanej renty zależy od wartości mieszkania oraz naszego wieku. W przypadku tego pierwszego warto zamówić rzeczoznawcę na własną ręką (koszt kilkuset złotych), a nie korzystać z tego zleconego przez firmę, gdyż może być on stronniczy. Co do tego drugiego logiczne jest, że im starsi jesteśmy tym większą kwotę dostaniemy z racji tego, że długość naszego przyszłego życia jest mniejsza.

Umowa renty dożywotniej wiąże się z bezpowrotną stratą naszej nieruchomości, niezależnie od ilości otrzymanych wypłat. Nasi spadkobiercy, zatem nie mogą sobie rościć żadnych praw do przekazanego firmie lokalu.

Odwrócona hipoteka. Forma ta ma chronić nas przed ryzykiem pozbycia się nieruchomości za niewielką część jej ceny rynkowej. Umowę zawieramy w tym przypadku z bankiem, który nadzorowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym wypadku ustawa mówi, że w przypadku śmierci właścicieli przed określoną w umowie maksymalną kwotą kredytu spadkobiercy mają prawo ubiegać się o spadek od banku. Podpisanie umowy nie równa się też całkowitemu pozbyciu mieszkania. Właściciel i spadkobiercy będą mogli je odzyskać po spłaceniu sumy wypłaconych świadczeń oraz odsetek.

Ustawa mówi, iż banki będą mogły wypłacić całą kwotę jednorazowo bądź płacić ją przez określony umownie czas. Wypłata może zakończyć się przed śmiercią właścicieli. Ten zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości, dbania o nią, dokonywania niezbędnych napraw, opłacania podatków i opłat, tak by lokal nie stracił na wartości. Bank w każdej chwili może wyrównać straty, jakie poniósł np. poprzez zajęcie składników naszego majątku. Oferta ta jest przeznaczona tylko dla seniorów.

Dodaj komentarz