Projekty budynków gospodarczych

Projekty budynków gospodarczych

Aby projekty budynków gospodarczych były przekwalifikowane na mieszkalne, potrzebne jest wykonanie ich stosownej adaptacji. Podobnie jest z istniejącymi budynkami gospodarczymi – jeżeli chcemy zmienić im funkcję na mieszkalną, potrzebne są prace adaptacyjne. Nie możemy jednak robić tego bez jakichkolwiek formalności. Brak uzyskania stosownych uzgodnień może spowodować, że nowe mieszkalne domki drewniane czy inne, powstałe po przeróbce z budynku gospodarczego, zostaną uznane za samowolę budowlaną.

Żeby uniknąć przykrych konsekwencji samowoli, na początku musimy udać się do gminy po wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Musimy się bowiem dowiedzieć, czy gmina zezwala, aby na terenie powstał budynek z funkcją mieszkalną. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony przez gminę, standardowo musimy uzyskać warunki zabudowy. We wniosku opisujemy, jakie zmiany będziemy wprowadzać, by adaptacja budynku gospodarczego była możliwa.

Jeżeli dokumenty zezwalają na funkcję mieszkalną budynku, w następnej kolejności musimy sporządzić stosowny projekt domu, w którym będą przedstawione wszystkie zmiany, jakich wymaga adaptacja.

Projekty domków takich mogą sporządzić wyłącznie uprawnieniu architekci. Wykonują oni najpierw inwentaryzację tego, co już zawiera budynek gospodarczy i na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów wykonują projekty.

To, jakich zmian wymagają plany domów nowych powstałych z funkcji gospodarczej, powoduje lub nie konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz