Darowizna nieruchomości – komu przysługuje ulga podatkowa?

Darowizna nieruchomości – komu przysługuje ulga podatkowa?

Darowizna nieruchomości

Większość rodziców pragnie jak najlepiej zabezpieczyć swoje dzieci na przyszłość. Jednym z takich sposobów jest podarowanie nieruchomości. Prawo uelastycznia przepisy dotyczące kosztów związanych z przyjęciem darowizny. Osoby najbliższe darczyńcy, w tym między innymi zstępni mogą zostać objęci ulgą podatkową.

Jednak samo istnienie więzów krwi nie wystarczy, aby zostać objętym wspomnianą ulgą podatkową. Ustawa o podatku od spadku i darowizn formułuje szczegółowe wymagania, co do osoby obdarowanego, które dodatkowo należy spełnić.

Kiedy należy się ulga podatkowa?

– ulgę można zastosować tylko w przypadku nabycia w drodze darowizny budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie.

– nabywca musi być obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

– obdarowany nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, chyba że przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa bądź gminy.

– nabywający w drodze darowizny dom czy mieszkanie nie może dysponować spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu ani nie może być właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, chyba że, w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

– osoba taka nie może także pozostawać w stosunku najmu lokalu lub budynku.

– istnieje także wymóg, aby obdarowany zamieszkiwał w nabytym lokalu lub budynku przez najbliższych pięć lat

– nie bez znaczenia pozostaje także powierzchnia budynku lub lokalu. Ulga podatkowa obowiązuje dopóki wielkość darowanego mieszkania nie przekroczy 110 metrów kwadratowych.

Darowizna nieruchomości – komu przysługuje ulga podatkowa?

Jeśli dziecko nie spełnia któregokolwiek z wymienionych wcześniej warunków, konieczne będzie zapłacenie podatku od całości wartości darowizny. Inaczej będzie w przypadku, gdy obdarowany wypełnia stawiane kryteria, lecz powierzchnia użytkowa lokalu jest wyższa niż 110 m2.  Wtedy podstawą obliczenia podatku będzie jedynie „nadwyżka” metrażu.

Chcąc obdarować swoje dzieci, rodzice muszą być pewni, że darowizna nie przysporzy więcej kłopotu niż pożytku, choć rzadko się to zdarza.

Dodaj komentarz