Niższy podatek od najmu – to możliwe!

Niższy podatek od najmu – to możliwe!

Przychody z najmu

Osoba uzyskująca przychody z najmu nieruchomości może odliczyć koszty uzyskania przychodu, jeśli wybrała rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32 proc. Taka metoda rozliczenia jest szczególnie korzystna dla tych, którzy ponoszą wysokie opłaty. Co ważne, prawo do odliczenia przysługuje osobom prowadzącym tzw. najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Urząd Skarbowy zgadza się, by wynajmujący odliczył odsetki od kredytu. Jeżeli podatnik wynajmuje lokal, na zakup którego zaciągnął kredyt hipoteczny, to odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe jeśli odsetki zostały faktycznie zapłacone, a podatnik uzyskuje przychody z najmu mieszkania, które zostało sfinansowane tym kredytem. Chodzi o odsetki, które zostały zapłacone po oddaniu nieruchomości do używania, a więc po rozpoczęciu najmu.

W ten sposób poniesione (faktycznie zapłacone) po dniu przekazania lokalu na wynajem wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania – będącego przedmiotem najmu – można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Niższy podatek od najmu – to możliwe!

Aby zobrazować dokładniej jak należy rozliczyć się w takiej sytuacji przytoczony zostanie konkretny przykład. W interpretacji z 19 czerwca 2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM) Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniała, w jaki sposób rozliczyć amortyzację mieszkania. Sprawa dotyczyła podatnika, który kupił lokal w kamienicy z 1908 r. Wydał na ten cel 340 tys. zł, z czego 235 tys. zł sfinansował z kredytu. Ponadto zainwestował 60 tys. zł w remont nieruchomości. Odnowiony lokal wynajął za 3400 zł miesięcznie. Wybrał najem prywatny, rozliczany na zasadach ogólnych. Chciał potwierdzić, że może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji 10 proc. Oblicza ją od ceny nabycia lokalu i poniesionych nakładów, czyli od kwoty 400 tys. zł. Wyliczony w ten sposób miesięczny odpis wynosi 3,3 tys. zł. (400 000 x 10 proc./12 miesięcy). Dodatkowo odlicza część odsetkową raty kredytu. W ten sposób, po odjęciu kosztów od przychodów, wychodzi zerowy dochód.

Taki sposób rozliczenia jest prawidłowy. Podstawą naliczania kosztów uzyskania przychodów jest wartość początkowa środków trwałych. Wybór metody amortyzacji należy do podatnika. Standardowa stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5 proc. Podatnik może jednak zastosować indywidualną stawkę, jeżeli nabył używany lokal, który przed nabyciem był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 5 lat.

 

 

Dodaj komentarz