KDR kontra podatek od nieruchomości: czy można liczyć na zwolnienie?

KDR kontra podatek od nieruchomości: czy można liczyć na zwolnienie?

Osoby posiadajcie tzw. Kartę dużej rodziny (w skrócie KDR) mogą liczyć na wiele ulg oraz zniżek ze względu na to, że mają trójkę albo więcej dzieci. Czy w przypadku podatku od nieruchomości, jaki odprowadzany jest na rachunek urzędu gminy również przysługują preferencje? Sprawdzamy!

Karta dużej rodziny a podatek od nieruchomości – czy można liczyć na ulgi?

Niestety, sam fakt posiadania karty dużej rodziny nie uprawnia podatnika do zwolnienia z podatku od nieruchomości ani nawet do ulgi. KDR uprawnia do wielu zniżek, ale w tym przypadku polskie przepisy ich nie przewidują. Prawodawca Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku, która obowiązuje do dzisiaj, nic nie mówi, jakoby podatnikom posiadającym KDR przysługiwały dodatkowe preferencje w tejże materii.

KDR w praktyce: nie daje zwolnienia z podatku od nieruchomości, ale… warto ją mieć

Mimo, że karta dużej rodziny nie powoduje ustania obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, każdy kto chce zaoszczędzić i podreperować rodzinny budżet, powinien ją sobie wyrobić. Dzięki KDR możesz liczyć na zniżki w trakcie zakupów żywności, ubrań, kosmetyków, obuwia, paliwa, a nawet książek oraz zabawek. Dodatkowo każdy, kto posiada kartę dużej rodziny zapłaci mniej za usługi telekomunikacyjne i bankowe. Z KDR tańsze są również przejazdy kolejowe PKP. Warto wykorzystać wszystkie opcje, które daje możliwość korzystania z karty dużej rodziny.

Podatek od nieruchomości – kto może liczyć na zwolnienie?

Ustawodawca ściśle określił sytuacje, w których nie należy uiszczać podatku od nieruchomości. Zwolnieni z niego są chociażby posiadacze:

  • gruntów rolnych;
  • altan, budynków gospodarczych do 35 m2;
  • żłobków oraz klubów dziecięcych;
  • zakładów pracy chronionej;
  • budynków oraz gruntów wpisanych do rejestru zabytków, poddanych konserwacji, jeżeli nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
  • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zakrzewione albo zadrzewione – również pod warunkiem niewykorzystywania ich do celów związanych z prowadzeniem własnej firmy

Otwarty katalog zwolnień z podatku od nieruchomości – warto zapytać w gminie!

Dodatkowo należy zaznaczyć, że katalog jest stale otwarty, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie mogą wskazać podatników, którym udzielą zwolnienia z podatku od nieruchomości. W związku z tym jeżeli chcesz się upewnić czy na pewno na żadnej podstawie nie przysługuje Ci zwolnienie albo ulga z tytułu tego podatku, koniecznie zadzwoń do Referatu Finansowego w swojej gminie. Ustawodawca dał jednostkom samorządowym wiele możliwości w tym zakresie, gdyż dochody wpłaty z tego podatku księgowane są bezpośrednio w księgach rachunkowych gminy i stanowią dla niej często dość istotne dochody własne.

Dodaj komentarz