Mieszkania bez wkładu własnego – dla kogo?

Mieszkania bez wkładu własnego – dla kogo?

Coraz częściej w Polsce poruszany jest temat mieszkania bez wkładu własnego. Jest to związane z wprowadzaniem rządowych programów dofinansowujących. Czym jest mieszkanie bez wkładu własnego, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach?

Czym jest program mieszkanie bez wkładu własnego?

Program mieszkanie bez wkładu własnego, pozwala na zakup nieruchomości na kredyt, bez konieczności posiadania wstępnej kwoty wymaganej przed jego zaciągnięciem. Polega on na uzyskaniu rządowego dofinansowania zakupu lub budowy nieruchomości na kredyt (mieszkania, domu) z rynku pierwotnego lub wtórnego. Dofinansowanie pokrywa całość lub część kwoty wymaganej przez bank na wkład własny, a długość spłaty wynosi minimum 15 lat. Wysokość dofinansowania może wynieść 10-20% ceny nieruchomości i nie może przekroczyć 100 000 złotych.

Polacy z tej możliwości mogą skorzystać od Maja 2022 roku do końca 2030 roku. Dodatkowo, jeśli podczas spłacania kredytu w rodzinie pojawi się dziecko, można skorzystać ze spłaty rodzinnej. Jest to dofinansowanie na poziomie 20 000 złotych przy drugim dziecku i 60 000 złotych przy trzecim i kolejnym dziecku.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby, które mogą wziąć udział w programie mieszkanie bez wkładu własnego to:

  • rodziny z dziećmi,
  • osoby samotne,
  • pary małżeńskie,
  • pary będące w nieformalnym związku.

Jak widać, program skierowany jest głównie do młodych dorosłych, którzy chcieliby się usamodzielnić, założyć rodzinę lub zapewnić miejsce do życia rodzinie, którą już posiadają.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w programie?

Trzeba spełniać konkretne warunki, aby móc skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego, ponieważ nie jest on dla wszystkich. Przede wszystkim, program nie zwalnia z konieczności posiadania zdolności kredytowej. Oznacza to, że mogą z niego skorzystać osoby, które wykazują stały dochód na poziomie umożliwiającym spłatę kredytu. Czy dana osoba posiada zdolność kredytową, określa bank, w którym ubiega się ona o kredyt.

Kolejnym warunkiem jest nieposiadanie innej nieruchomości mieszkalnej. Osoba ubiegająca się o wsparcie programu i inni członkowie jej gospodarstwa domowego, nie mogą być już właścicielami mieszkania czy domu. Z wyjątkiem rodzin wielodzietnych, jeśli posiadają one jedno mieszkanie maksymalnej wielkości:

  • 50m2 – mając dwoje dzieci,
  • 70m2 – mając troje dzieci,
  • 90m2 – mając czworo dzieci,
  • bez limitu – mając pięcioro i więcej dzieci.

Program mieszkanie bez wkładu własnego wychodzi naprzeciw osobom mającym problem z odłożeniem wymaganej sumy pieniędzy na wkład własny do kredytu i niemogącym przez to kupić nieruchomości mieszkalnej. Dzięki dofinansowaniu staje się to dla nich możliwe.

Dodaj komentarz