Plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera?

Plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera?

Jak przyspieszyć budowę domu?

Dla każdego kto planuje zakup gruntu ogromnym ułatwieniem jest wybór działki na obszarze, dla którego przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Formalności związane z budową będą wtedy dużo mniej uciążliwe, a procedury będą trwały znacznie krócej. Niestety, znaczna część naszego kraju takimi planami objęta nie jest.

Czym jest taki plan?

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument określający, czy dopuszczalna jest zabudowa i jakie warunki musi spełnić. Reguluje on takie kwestie, jak:

-przeznaczenie gruntów, na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną czy też na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp. – to determinuje nasze przyszłe sąsiedztwo

– minimalną wielkość działki budowlanej

– jak duża jej część może zostać zabudowana

– czy budynki muszą być wolno stojące czy dopuszcza się także zabudowę bliźniaczą lub szeregową

– ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki

– jaka ma być szerokość elewacji frontowej

– jak ma być rozwiązany problem mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy studnia), kanalizacji itd.

Plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera?

Miejscowe plany zagospodarowania trzeba dobrze analizować, ponieważ nie wszędzie są one takie same. Różnią się szczegółowością regulacji, ale także zakresem przedmiotowym. Na przykład na Podhalu wymaga się, by dachy były bardzo strome, a elewacji nie wykańczano sidingiem, uzasadniając to chęcią zachowania architektonicznej tradycji tego regionu. Plan może też określać, jakie paliwa wolno stosować, choć dość często dopuszcza się dużą swobodę, docelowo przewidując np. gazyfikację, ale do tego czasu pozostawiając pełną swobodę wyboru opału.

Plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w odpowiednim urzędzie gminy, są też publikowane w dziennikach urzędowych województw, a te z kolei są dostępne w formie elektronicznej w Internecie. Pomoc oferują też komercyjne serwisy internetowe.

Sytuacja ulega zmianie, jeżeli interesujący nas teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Musimy wtedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w której będą ujęte przedstawione powyżej wymagania. Niestety, taka procedura jest czasochłonna – na wydanie decyzji możemy czekać nawet kilka miesięcy. Stosunkowo łatwiej można uzyskać pozwolenie na budowę domu, jeśli działka, którą zamierzamy kupić, sąsiaduje z inną, już zabudowaną.

Jeżeli masz taką możliwość to staraj się zakupić działkę na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego – wszystko załatwisz szybciej i będzie to łatwiejsze.

 

Dodaj komentarz