Dzierżawa nieruchomości – co to oznacza w praktyce

Dzierżawa nieruchomości – co to oznacza w praktyce

Dzierżawa nieruchomości

Każdy z nas chociaż raz w życiu pożyczał bądź oddawał w użytkowanie pewną rzecz. Bardzo dobrze znane są nam formy kredytów. Dzisiejsze czasy często skłaniają nas do podjęcia o nich decyzji. Jednak form pożyczek jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od potrzeb osoby, która chce skorzystać z pomocy. W nasze posiadanie poprzez kredyt/pożyczkę mogą wejść pieniądze, samochody czy nieruchomości. Jedną z form użytkowania jest właśnie dzierżawa nieruchomości.

Jak rozumieć możemy dzierżawę nieruchomości?

Otóż jest to umowa, w której obie strony zgodnie i świadomie godzą się na jej warunki. Dzierżawiona może być tylko rzecz bądź prawo przynoszące pożytek na przykład ziemia, na której znajduję się plantacja. Bardzo ważną cechą jest odpłatny charakter dzierżawy nieruchomości. Osoba, która decyduje się na tą formę zobowiązuję się wydzierżawioną nieruchomość oddać w użytkowanie i pobieranie za nią przychodów na zasadach wymienionych w umowie dzierżawcy. On zaś zgadza się na wyznaczoną opłatę za dzierżawienie nieruchomości. Czas, na który będzie zawarta umowa ustalony jest przez strony.

Może być to umowa na czas nieokreślony bądź określony. Również może być na zasadzie ustnego umówienia się. Jednak jeżeli chcemy dzierżawić nieruchomość dłużej niż, 1 rok musimy mieć to udokumentowane. Dzierżawca w trakcie trwania dzierżawy zobowiązuje się utrzymywać nieruchomość w stanie niepogorszonym. Bez zgody wydzierżawiającego nie może oddawać nieruchomości osobom trzecim.

Jednak co w sytuacji braku opłat czynszu za dzierżawę?

Otóż wydzierżawiający ma prawo zerwać umowę z dzierżawcą. Istotną czynnością jest powiadomienie o wypowiedzeniu takiej dzierżawy. Również z udzieleniem 3 miesięcznego okresu na spłatę.

Dzierżawa nieruchomości, a inne metody najmu

Dzierżawę nieruchomości od najmu różni prawo użytkującego do pobierania dochodu z danej rzeczy. Z kolei od użyczenia odróżnia jej odpłatny charakter.   Z planu założeń dzierżawę zawiera się na dłuższy czas. Ta forma odpłatnego użytkowania jest popularna wśród społeczności wiejskich. W tym przypadku dzierżawiona jest ziemia pod uprawę rolną. Wyróżniamy też dzierżawę działki na przykład od stowarzyszenia ogrodowego. Tu okres wypowiedzenia jest krótszy, ponieważ wynosi miesiąc.  Jest to bardzo elastyczna forma wypożyczenia danej rzeczy. To jakie warunki będą obowiązywały dzierżawcę zależy od warunków umowy. Są one ustalone wcześniej i obie strony muszą na nie wyrazić zgodę.  Dzierżawa nieruchomości, ale również innym rzeczy jest dogodną formą dla dzierżawcy oraz wydzierżawiającego.

Dodaj komentarz