Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak go ominąć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak go ominąć?

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości

Każda osoba sprzedająca nieruchomość, powinna pamiętać, że pierwszym podstawowym obowiązkiem jest prawidłowe naliczenie podatku z jej odpłatnego zbycia. Nie wszyscy jednak wiedzą jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. Istnieją również sposoby, aby takie zobowiązanie podatkowe ominąć.

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat podatkowych – jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie to w tej sytuacji trzeba zapłacić podatek dochodowy. Trzeba jednak pamiętać, aby brać pod uwagę lata podatkowe a nie kalendarzowe. Oznacza to, że jeżeli np. kupiliśmy nieruchomość w lipcu 2013 roku to jej sprzedaż powinna nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Pierwszy rok podatkowy liczony jest w tej sytuacji od 2014 roku.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak go ominąć?

Kolejnym sposobem jest dokładne przeliczenie dochodu przy sprzedaży nieruchomości – jeżeli śpieszy nam się ze sprzedażą i nie chcemy czekać aż 5 lat powinniśmy przeanalizować ewentualny dochód, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku. Jak to zrobić? Dochód obliczamy poprzez pomniejszenie ceny sprzedaży o koszty, jakie zostały poniesione na nabycie danej nieruchomości. Takie koszty muszą być odpowiednio udokumentowane, np. poprzez okazanie faktur w przypadku budowy. Po obliczeniu dochodu wyliczany jest następnie podatek według stawki 19%. Wtedy mamy konkretną kwotę jaką musielibyśmy zapłacić – jeżeli nam odpowiada, możemy sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat i zapłacić taki podatek, jeżeli jednak kwota jest zbyt duża, warto jednak poczekać.

Podsumowując – jeżeli kupiliśmy nieruchomość za 800000 zł i sprzedaliśmy ją przed upływem 5 lat od nabycia za kwotę 1000000 zł to dochód wynosi 200000zł. W takiej sytuacji kwota 200000zł jest objęta opodatkowaniem 19% i taki podatek wynosiłby 38000zł.

O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć sprzedając nieruchomość

Warto wiedzieć, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat przychód ten został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Celem mieszkaniowym może być nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu, rozbudowa, nadbudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego i wiele innych.

Dodaj komentarz